Het jeugdfestival - Al meer dan 18 jaar in Menameradiel:

Het Jeugdfestival is een evenement dat jaarlijks door de “Stichting Federatie voor Muziekverenigingen in Menameradiel” in samenwerking met één van de 9 aangesloten federatiekorpsen wordt georganiseerd. Veel jeugdorkesten en jeugdige solisten zullen elk jaar weer deelnemen aan het Jeugdfestival. Jaarlijks een grote muzikale jeugdaangelegenheid. De inzet hiervoor is dat de jeugd zich nog meer voor de muziek gaat interesseren en dat de muziekbeoefening binnen onze gemeente meer stimulans krijgt.

IMG 9560 Medium

Het Festival bestaat uit meerdere gedeeltes. Deelnemers spelen alleen of in kleine groepjes en kunnen worden begeleid door een pianist(e) of door een cd- opname. Het algehele optreden zal worden gejureerd door een vakkundig persoon, rekening houdend met het niveau van de betreffende solist en instrument categorie (slagwerk-blazers). Naast de solisten komen ook de jeugdorkesten aan bod. Deze groepen vormen de basis voor de muziekkorpsen in onze gemeente. Naast het volgen van HaFaBra muzieklessen, worden zij spelenderwijs getraind in het samenspelen onder begeleiding van een dirigent. Ook de jeugdorkesten zullen naar niveau worden beoordeeld op diverse onderdelen waaronder klank, articulatie en samenspel.

IMG 4781bc (Medium)

Jeugdfestivals vanaf 2001

2001 - Boksum – Advendo (DBB)

2010 - Menaam – Constantia

2002 - Marsum – Ons Genoegen

2011 - Marsum – Ons Genoegen

2003 - Menaam – Constantia

2012 - Dronryp – Kunst en Genoegen

2004 - Dronryp – Kunst en Genoegen

2013 - Berltsum - OpMaat

2005 - Beetgummole – Looft den Heer

2014 - Halleluja Menaam

2006 - Berltsum – De Bazuin en Klimop

2015 - Bitgummole - Looft den Heer

2007 - Menaam – Brassband Halleluja

2016 - Marsum - Harmonie Beetgum

2008 - Bitgummole – Harmonie Beetgum

2017 - Menaam – Constantia

2009 - Advendo - Deinum, Boksum, Blessum

2018 - Advendo - Deinum, Boksum, Blessum