Het federatie bestuur

Bestuursamenstelling met ingang van 6 februari 2014

  • Voorzitter Tetman de Vries - Bitgummole 058 2531778
  • Secretaris en website Henri Visser - Menaam 0518 451887
  • Penningmeester Anna Marie Huizenga - Dronryp
  • Bestuurslid Hidde Kramer - Marsum
  • Bestuurslid Tsjikke Mollema - Menaam
  • Bestuurslid Ljibbe Dijkstra - Bitgummole

het federatiebestuur bc300xHet federatie bestuur 2009 t/m 2013