De federatie is op 28 februari 1946 opgericht op initiatief van de heer L.Tj. Algra. Alle 10 korpsen in de gemeente Menaldumadeel gaven zich toen op als lid van de federatie. Doelstelling van de federatie was om in de zomermaanden een festival te houden en in het voorjaar (februari/maart) een solistenfestival.

Als voorlopig bestuur werden benoemd:

  • Voorzitter - L.Tj. Algra uit Menaldum;
  • Secretaris - P. Sj. Runia uit Berlikum;
  • Penningmeester - H. Klazinga uit Marssum.

De federatie houdt zich vandaag de dag meer bezig met het jeugdbeleid in de gemeente op het gebied van muziekonderwijs op de basisscholen en jeugdorkesten. Eénmaal per jaar wordt in samenwerking met een federatiekorps, een jeugdfestival voor solisten en jeugdkorpsen georganiseerd. Die worden dan beoordeelt door een jurylid. Ieder deelnemend kind krijgt een herinneringsvaantje mee naar huis. Verder zijn er nog bekers waarom gestreden gaat worden. Er zijn voor de solisten en jeugdorkesten een 1e, 2e of 3e prijs te behalen en eventueel een aanmoedigingsprijs. Dit is altijd zeer geslaagd.

Hidde Kramer - penningmeester federatie.
--------------------------------------------------------------------------------