MENAAM 15 januari 2017 – Vandaag heeft burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Henri Visser. De heer Visser is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De versierselen werden uitgereikt in de gymzaal aan de Greatebuorren in Menaam tijdens het Nieuwjaarsconcert van Fanfare Constantia.

DSC 2444 SmallWaarnemend voorzitter Libbe Dijkstra over het federatiewerk door Henri
Foto's X-Lent A Waterlander

Henricus Etze (Henri) Visser (18-12-1953), voorheen werkzaam als teamchef van de afdeling Functioneel beheer bij de politie, is sinds 2000 actief als secretaris van de Federatie voor Muziekverenigingen te Menameradiel. Namens de aangesloten verenigingen voert hij ook het secretariaat van de werkgroep voorbereiding fusiegemeente Waadhoeke. Sinds 2002 is de heer Visser vrijwilliger bij en voorzitter (tot 2010) van de muziekvereniging Fanfare Constantia Menaam. De afgelopen 10 jaar (sinds 2006) is de heer Visser bovendien lid van de websitecommissie bij de vereniging Dorpsbelang Menaam. Hij is actief als dorpsjournalist en beheerder van de site.

DSC 2388 Small

Burgemeester Tom van Mourik: “Met zijn bijzondere verdiensten op het terrein van muziek is de koninklijke onderscheiding voor Henri Visser zonder meer een gepaste beloning.”

Bitgummole, 10 december 2016 – De jaarlijkse federatie jeugdmiddag, dit jaar een muzikale play-inn. Muzikaal leider was Johan Postma, die de jeugdige groep muzikanten voorbereide op een mini concert later die middag.

IMG 1014bc Medium

Het concert stond in het teken van een muzikale beestenboel. Reden dat de jeugd als beesten geschminkt konden worden. De groep werd muzikaal ondersteund door enkele volwassen muzikanten. Samen vormde zij een stevig orkest. Een leerzame middag, een leuk beestenconcert, met dank aan de deelnemende jeugdkorpse, begeleiders en publiek..

IMG 0998bc Medium IMG 0982bc Medium IMG 1032bc Medium
 IMG 0983bc Medium  IMG 0985bc Medium  IMG 1011bc Medium

Zie fotomappen voor meer foto's

Zaterdag 1 oktober zal het NK solisten in Utrecht plaatsvinden. Maar liefst 3 solisten van de gemeente Menameradiel zullen hier aan meedoen.
Ilona Sinnema van Constantia Menaam gaat de strijd aan in de 3e divisie.In de 2e divisie zal Rutger Mollema van Looft den Heervan zich laten horen en dat geldt voor Lisanne Terpstra van Muzykferiening OpMaat Berltsumin de 1ste divisie.
Vanaf deze plaats willen we jullie heel veel succes toewensen!

 
 

Agenda Binnenkort

Geen evenementen

Gemeente

Wdhklogo

Ga naar boven